​[Sales] ครั้งแรกกับโปรโมชั่นเพชร!

0
455
line let's get rich
line let's get rich
Share this:

[Sales] ครั้งแรกกับโปรโมชั่นเพชร!

พิเศษ

  • ซื้อ 22 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม (x5) & 50 เพชร (1 ครั้งต่อกิจกรรม)
  • ซื้อ 44 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางรางพรีเมียม (x5) & 100 เพชร (1 ครั้งต่อกิจกรรม)
  • ซื้อ 88 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางสนับสนุน อีอัน & เฮเลน A & 200 เพชร (1 ครั้งต่อกิจกรรม)
  • ซื้อ 220 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางสนับสนุน อีอัน & เฮเลน A (x2) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S+ (x1)
  • ซื้อ 440 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางสนับสนุน อีอัน & เฮเลน A (x4) & จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S+ (x1)
  • ซื้อ 880 เพชร รับฟรี ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางสนับสนุน อีอัน & เฮเลน A (x8) จี้วัตถุดิบแห่งแสงสว่าง S+ (x1) & จี้แสงแห่งเกียรติยศ S 1007 (x1)

ระยะเวลากิจกรรม : 7 ต.ค. 15:00 – 11 ต.ค. 15:00

//ฮิเมะข้าวผัด

line let's get rich
line let’s get rich

© mooni.me

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...