หน้าแรก ด้วยอาลัยยิ่ง ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

0
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
Share this:

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ฮิเมะข้าวผัด และ ครอบครัว

© mooni.me

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...