หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) ​[BrownFarm] “อีเว้นท์จัดส่งโดยรถบรรทุก” เพื่อรับแซลลี่กระต่ายชมพูได้เริ่มขึ้นแล้ว~

​[BrownFarm] “อีเว้นท์จัดส่งโดยรถบรรทุก” เพื่อรับแซลลี่กระต่ายชมพูได้เริ่มขึ้นแล้ว~

0
​[BrownFarm] “อีเว้นท์จัดส่งโดยรถบรรทุก” เพื่อรับแซลลี่กระต่ายชมพูได้เริ่มขึ้นแล้ว~
BrownFarm
Share this:

​[BrownFarm] “อีเว้นท์จัดส่งโดยรถบรรทุก” เพื่อรับแซลลี่กระต่ายชมพูได้เริ่มขึ้นแล้ว~

ทุกคนมีโอกาสได้รับรางวัลหากทำจำนวนออเดอร์แฟกซ์ตามที่กำหนดสำเร็จ!

ไปเช็ครายการของรางวัลที่กระดานอีเว้นท์ซึ่งอยู่ข้างๆ ร้านค้าดูสิ!
เงื่อนไข :

  • จัดส่งรถบรรทุกครบ 25 ครั้ง รับ คะแนนมิตรภาพ 150 คะแนน
  • จัดส่งรถบรรทุกครบ 50 ครั้ง รับ ขวาน 7 เล่ม
  • จัดส่งรถบรรทุกครบ 75 ครั้ง รับ 5,000 เหรียญ
  • จัดส่งรถบรรทุกครบ 100 ครั้ง รับ 30 เพชร
  • จัดส่งรถบรรทุกครบ 150 ครั้ง รับ แซลลี่กระต่ายชมพู(บราวน์น้อยใหม่!)

จะสามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ได้เมื่อเลเวลของฟาร์มถึงเลเวล 9 แล้ว

ระยะเวลากิจกรรม : 16 ม.ค. 9.00น. – 23 ม.ค. 8:59น.

//ฮิเมะข้าวผัด

BrownFarm
BrownFarm

© mooni.me

 

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...