หน้าแรก เกม BrownFarm (บราวน์ฟาร์ม) ​[BrownFarm] อีเว้นท์โบนัสเพชร

​[BrownFarm] อีเว้นท์โบนัสเพชร

0
​[BrownFarm] อีเว้นท์โบนัสเพชร
BrownFarm
Share this:

​[BrownFarm] อีเว้นท์โบนัสเพชร

ซื้อเพชรภายในเกม รับเพชรมากขึ้นกว่าปกติล่ะ!!

 • โปรโมชั่น #1 60 เพชร
  • รับโบนัสเพิ่ม 6 เพชร(10%) รวมเป็น 66 เพชร
 • โปรโมชั่น #2 120 เพชร
  • รับโบนัสเพิ่ม 24 เพชร(20%) รวมเป็น 144 เพชร
 • โปรโมชั่น #3 300 เพชร
  • รับโบนัสเพิ่ม 90 เพชร(30%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 420 เพชร
 • โปรโมชั่น #4 600 เพชร
  • รับโบนัสเพิ่ม 240 เพชร(40%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 1,090 เพชร
 • โปรโมชั่น #5 1200 เพชร
  • รับโบนัสเพิ่ม 600 เพชร(50%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 2,050 เพชร
 • โปรโมชั่น #6 1950 เพชร
  • รับโบนัสเพิ่ม 1170 เพชร(60%) + โบนัสพิเศษเฉพาะประเทศไทย 250 เพชร รวมเป็น 3,370 เพชร

ระยะเวลากิจกรรม : 31 ม.ค. 9.00น. – 3 ก.พ. 8.59น.

//ฮิเมะข้าวผัด

BrownFarm
BrownFarm

 

© mooni.me

Share this:

คิดว่ายังไงบ้าง...